Setkání aktérů sítě služeb pro ohrožené děti pohledem lokální síťařky

V pátek 10.2. se v Divadelním klubu uskutečnilo první setkání aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Skoro 50 zástupců sociálních služeb, škol, Policie, Městského Úřadu Polička a dalších organizací přišlo s různými očekáváními. Představit svou práci, zjistit, jaké služby pro ohrožené děti v regionu fungují, či se poznat s kolegy, které při práci znají jen z mailu či telefonu, to byly některé z jejich cílů.

Tomuto setkání předcházely velké přípravy. Po konzultacích s pracovnicemi OSPOD se nám podařilo propojit dva nově spuštěné projekty fungující na území Poličky. Prvním z nich je „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“, v jehož rámci funguje od července 2017 na Poličsku tzv. lokální síťařka, která oslovuje aktéry v síti služeb pro ohrožené děti a diskutuje s nimi mimo jiné její funkčnost a možnosti zefektivnění.

Druhým projektem je „Rozvoj výkonu sociální práce Města Poličky“. Jeho cílem je vzdělávání pracovnic OSVZ, ale také tvorba multidisciplinárních týmů, tedy setkání aktérů z různých oblastí (např. sociální služby, školství, zdravotnictví), kteří jsou společně v kontaktu a vytváří tzv. sítě služeb. V tomto případě pro ohrožené rodiny s dětmi.

Výstupem půlroční práce lokální síťařky bylo shrnutí výrazných potřeb aktérů v síti služeb. Mezi nimi byla i potřeba vyjasnění kompetencí jednotlivých členů sítě (škol, sociálních služeb, odboru sociálních věcí a zdravotnictví), kteří pracují s ohroženými dětmi odlišně a s důrazem na různé aspekty života dítěte. Další potřebou bylo vyjasnění spolupráce a nastavení způsobu sdílení informací mezi aktéry.

Tyto odhalené potřeby se staly podnětem pro první setkání realizované projektem „Rozvoj výkonu sociální práce Města Poličky“. Byly reflektovány při organizaci celého dne, kterou měly na starosti pracovnice OSVZ Polička, facilitátorka Mgr. Taťána Brodská a lokální síťařka Bc. Anita Stanislavová. Setkání umožnilo aktérům hovořit o svých potřebách v síti a zjistit, jaké jsou kompetence ostatních služeb. Pětihodinový workshop posloužil k představení jednotlivých sociálních služeb fungujících na Poličsku, navázání komunikace a spolupráce, sdílení svých zkušeností a vyjasnění kompetencí škol, služeb i úředníků města. K tomu napomohla vhodně zvolená forma příběhu imaginárního chlapce Pavla potýkajícího se s těžkými životními situacemi, při kterých využije většinu místně dostupných služeb.

Setkání mělo u zúčastněných velmi pozitivní ohlas, navázaly se důležité kontakty a všichni se těšíme na další shledání v červnu 2017.

Za organizační tým

Bc. Anita Stanislavová, lokální síťařka

 

Vytisknout E-mail