_Kurátor pro děti a mládež 

Kurátor pro děti a mládež je specializovaný sociální pracovník na OSPOD MěÚ Polička, věnuje zvýšenou pozornost dětem, které mají nějaké výchovné problémy ve škole či doma. 

Výchovné problémy můžeme rozdělit do 3 kategoriích:

 1. domácí 
  • nerespektování autority rodičů, útěky z domova, poruchy chování - agrestivní chování, výbušné chování vůči rodičům, sourozencům, prarodičům, kamarádům
  • vyhledávání a scházení se s kamarády, kteří užívají návykové látky (cigarety, nikotinové sáčky - lifty, alkohol, kouří marihuanu a užívají jiné drogy), nebo páchají trestnou činnost (sprejerství, drobné krádeže, větší krádeže, poškozování věcí, jízda autem či na motorce bez řidičského průkazu, prodej návykových látek - distribuce). 
 2. školní
  • nerespektování autority učitelů, nevhodné chování ke spolužákům a vyučujícím, 
  • neplnění školních poviností, porušování školního řádu
  • neomluvené hodiny, nebo hodně účelově omluvených hodin, 
  • šikana ve škole 
 3. trestní - bývá spojené s výchovnými problémy doma 
  • páchání přestupků či trestných činů, nebo svědectví v těchto činnech 

Kurátor pro děti a mládež je v osobním kontaktu s dítětem, jeho rodinou a dalšími subjekty jako je škola, SVP, policie, okrestní stání zastupitelství, soud, lékaři, probační a mediační služba. Spolupracuje s nimi s cílem působit na dítě, případně i na rodiče a realizací příslušných opatření dosáhnout odstranění nebo alespoň zmírnění problémů v rodině, či poruchy vývoje dítěte. 

_Role kurátora pro děti a mládež: 

 • být v kontatku s dítětem a jeho rodiči 
 • zprostředkovávat pro dítě či rodinu jako celek odbornou pomoc - SVP, psycholog, psychiatr, krizová pomoc a jiné. 
 • zaměřuje se na to jak dítě tráví volný čas, na rodiné vztahy, pomáhá odstraňovat některé problémy, které mohou souviset jeho nežádoucím chováním
 • poskytuje poradenství 
 • u dospívajících dětí se zaměřuje na přípravu na samostatný život

Pokud výchovné problémy jak ve škole i doma jsou už tak závažné a nepomůže ani spolupráce s odborníky (SVP) a OSPOD, může OSPOD udělit opatření sociálně právní ochrany anebo dává podnět na soud soudní dohled  či nařízení ústavní výchovy. Což znamená jednání před Okresním soudem ve Svitavách, kam mají povinnost se dostavit rodiče i děti, kde soudce rozhodne o uložení výchovného opatření.

Zvlášní pozornost věnuje kurátor pro děti a mládež dětem, které jsou umístěny v ústavních zařízeních při nařízené ústavní výchově, nebo těm kteří se dopouštějí opakovaně přestupků nebo trestných činů. 

 

Vytisknout E-mail