_ Služby pro rodiny s dětmi, které jsou v péči kurátora

Při řešení výchovných problémů dětí je důležitá spolupráce s odborníky, kteří pomohou dítěti a rodičům překonat výchovné problémy a zlepšit jejich sitauci.

Pomoc těchto služeb mohou vyhledat rodiče i bez doporučení OSPOD. OSPOD nemusí vědět o tom, že nějaké problémy máte a můžete si vyhledat pomoc sami. 

Služby které jsou nejvíce využívané: 

  • školní psycholog 
  • klinický psycholog 
  • klinický psychiatr 
  • Středisko výchovné péče - Středisko výchovné péče Svitavska Alfa - ambulantní péče, denní stacionář, pobytová péče 
  • Diagnostický ústav 

Kontakty či odkazy na webové stránky jednotlivých služeb naleznete zde. 

Vytisknout E-mail