_Přestupky a trestná činnost dětí a mladistvých

Sociální kurátor se intenzivně věnuje dětem, které spáchali čin, který by byl jinak trestným činem (u dětí do 15 let věku) a dětem které spáchaly opakovaně přestupky nebo provinění (starší 15 let věku). Všechny tyto skutky jsou nejdříve projednávány na policii, kde je u výslechu vždy přítomen kurátor pro děti a mládež. Ten ve většině případů i vyhotovuje zprávu o poměrech dítěte.

_Děti do 15 let věku

U dětí mladších 15 let, které se dopustili přestupku se upouští od potrestání, neboť nenesou trestnou odpovědnost. Pokud se ale dítě mladší 15 let dopustí činu, který by byl jinak trestný, je odpovědný a vše musí prošetřit Policie, která své podklady postupuje na Okresní státní zastupitelství, které podává soudu návrh na uložení výchovného opatření soudem.
Kurátor pro děti a mládež se účastní výslechů, zasílá zprávy na Policii i podává zprávu okresnímu soudu. Při samotném soudním jednání je také účasten a navrhuje uložení výchovného opatření.

_Mladiství ve věku od 15 let do 18 let.

Spáchané přestupky, kterých se dopustily děti starších 15 let, se projednávají před přestupkovou komisí, které se účastní i kurátor pro děti a mládež. Před samotným projednání přestupku však celou věc prošetřuje Polici ČR, která po prošetření stanoví, zda se nezletilý dopustil svým chováním přestupku nebo provinění. Policie při prošetřování situace vyslýchá podezřelého, svědky a vyžaduje si od kurátora pro děti a mládež zprávu o poměrech nezletilého dítěte. Aby mohl kurátor pro děti a mládež napsat komplexní zprávu vyžádá si zprávy ze škol, od lékaře apod., vede rozhovory s dítětem i rodiči. Na základě zjištěných informací poté píše zprávu Policii ČR. Pokud jsou závěry policie že se dítě dopustilo svým chováním přestupku, postupuje toto příslušné přestupkové komisi Městského úřadu, kde následně probíhá projednání dané věci a udělení příslušného trestu. V přestupkových řízeních s nezletilými dětmi se kurátor pro děti a mládež účastní jednání o přestupku před přestupkovou komisí.
Pokud závěry policie jsou že se jedná o provinění (jinak trestný čin), vše postupují na Okresní státní zastupitelství, které navrhuje uložení trestu. V takovémto případě pracuje kurátor pro děti a mládež s dětmi i jejich rodinou intenzivně na tom, aby se chování dítěte neopakovalo. Doporučuje rodičům upravit volný čas dítěte, nastavit pravidla a povinnosti v domácnosti, zprostředkovává odbornou pomoc – SVP apod.

Vytisknout E-mail