CCI 000002_Náhradní rodinná péče 

chova dětí a péče o jejich příznivý vývoj je především právem a povinností obou rodičů. Ne všichni rodiče se však chtějí nebo mohou o své děti starat.

V situacích, kdy děti nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, je třeba hledat optimální formu náhradní péče, což je též jedním z úkolů orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Formy náhradní rodinné péče upravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):

· svěření dítěte do péče jiné osoby

· pěstounská péče

· pěstounská péče na přechodnou dobu

· poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje

· osvojení nebo-li adopce 

Vytisknout E-mail