_ Syndrom CAN 

_Charakteristika

Pojem „syndrom CAN“ je zkratkou z původně anglického termínu Child Abuse and Neglect. Toto pojmenování zahrnuje týrané, zneužívané a zanedbávané dítě – v české terminologii je pojem překládán jako syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte.
Péče rodičů je nevyhovující nebo ohrožuje dítě na životě, nadměrné trestání, ponižování, opakované bití, sexuální zneužívání, zneužívání k trestné činnosti.
Zároveň i nedostatečná péče – ponechání dítěte bez náležitého dozoru, nedostatečná výživa, zanedbávána jejich zdravotní péče, a naopak i Münchhausenův syndrom v zastoupení (pečující osoba (nejčastěji matka) předstírá, zesiluje nebo navozuje obtíže u dítěte, pro které pak vyhledá lékařskou pomoc a dožaduje se diagnostické a terapeutické intervence.)

_Projevy dítěte s CAN a svědkem domácího násilí

Od úplné nenápadnosti dítěte až po projevy agrese, citové lability, přehnané extroverze. Náhlé změny chování bez jasné příčiny. Snaha utéci nebo strach z návratu, lekavé reakce na dotek nebo přiblížení, dítě si zahaluje tělo i za teplého počasí, fyzické známky násilí na těle, sebepoškozování, sebevražedné chování. Nízké sebevědomí, nadměrná potřeba uznání, dítě vyžaduje zvýšenou pozornost. U dítěte je zanedbávána lékařské péče – neléčené choroby, hladovění, úbytek na váze a podváha, sociální vyloučenost ze skupiny dalších dětí...

Syndrom CAN se vyskytuje napříč společností.

_Služby v Pardubickém kraji:

Intervenční centrum  1658475775 966891 original Bílý kruh bezpečí  logo bily kluh bezpeci Linka bezpečí  linka bezpeci
           
Krizové centrum J.J. Pestalozzi logo Linka Důvěry  linka duveryUO logotyp2 Centrum LOCIKA Logo Locika
Mobilní aplikace Bright Sky CZ unnamed        


Nebuďme vůči nepřijatelnému chování dospělých vůči dětem lhostejní! I v České republice ročně zemře několik desítek dětí na následky týrání.

Neoznámení nebo nezabránění trestnému činu týrání svěřené osoby je trestným činem (§ 367 a § 368 trestního zákoníku) a to platí pro všechny osoby, které se věrohodným způsobem tuto skutečnost dozví. Oznámení o podezření na týrání svěřené osoby je nutné podat Policii ČR nebo příslušnému OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dítěte) podle místa trvalého bydliště dítěte. Ohlásit podezření z týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte lze i anonymně.

Více viz.: https://sancedetem.cz/syndrom-can 

Vytisknout E-mail