_CO je OSPOD? 

OSPOD jinými slovy je orgán sociálně-právní ochrany dětí.Pracují zde sociální pracovnice a pracovníci, kteří mají na starosti děti a jejich rodiny.

OSPOD najdete na městském úřadě. 

OSPOD chrání práva dětí a sleduje jejich zdravý vývoj. Dohlíží na to, aby byly děti v bezpečí. 

OSPOD je pro děti do 18 let, rodiče, prarodiče, všechny, kteří vidí, že se děje dětem něco, co nemá.  

 Co je OSPOD

_ OSPOD řeší zejména 

_Problémy v rodině 

Špatná péče o děti, děti jsou často doma samy, nemají vhodné podmínky k bydlení, mívají hlad, rodiče se často hádají, neposílají děti do školy. 

Sociální pracovník je s rodinou v častém kontaktu, hledají společně s dítětem a rodinou řešení těchto sitaucí. 

 

 Problemy v rodine
 rozvod  

_Rozvod, rozchod rodičů, střídavá péče

Pracovníci jsou přítomni jednání u soudu, zastupují a hájí zde zájem dítěte. K tomuto potřebují znát jeho názor, proto s dítětem o sitauci hovoří.  

 

_Týrání dětí, násilí v rodině 

Časté bití dtěí, křičení dospěláků, nepřiměřené tresty pro dítě. 

Sociální racovnice hledají společně s dítětem, rodiči a dalšími organizacemi řešení této situace. Jsou s dítětem a jeho rodiči v častém kontaktu. 

 tyrani
 sikana  

_Záškoláctví, šikanu, kyberšikanu, zesměšňování mezi spolužáky a kamarády 

Sociální pracovník spolupracuje s dítětem , rodinou, školou, policií, soudem a dalšími pomáhajícími organizacemi. Pomáhá hledat řešení těchto situací. 

 

_Náhradní rodinnou péči 

Pokud se o dítě nemohou starat rodiče, hledá seněkdo další, kdo se postarat může. Nejdříve se hledá v rodině (třeba babička, děda, teta, strýc), poté někdo cizí komu se říká pěstou, tak aby dítě nemuselo do dětského domova. 

Dítě,které je u pěstounů, je s pracovníkem OSPOD do svých 18 let v kontaktu. Pracovník dohlíží na to, aby bylo vše v zájmu dítěte, aby mu v nové rodině bylo dobře, a nebylo mu ubližováno. 

Sociální pracovník dítě pravidlně navštěvuje a hovoří s ním, a to minimálně 1x za 6 měsíců. Zjišťuje, jestli je dítěti v nové rodině dobře, jeslti mu něco nechybí, není mu ubližováno a zda nepotřebují jeho náhradní rodiče či pěstouni pomoci. 

Dítě také 1x za 2 měsíce navštíví doprovázející pracovnice z OSPOD nebo jiné organizace. Ti pomáhají dítěti a jeho pěstounům s přechodem do nové rodiny, s kontakty s rodiči dítěte a dalšími potřebnými záležitostmi.  

 CCI 000002

 

 

 

Vytisknout E-mail