• Titulní stránka
 • _Náhradní rodinná péče
 • Náhradní rodinná péče na OSPOD Polička

_Náhradní rodinná péče na OSPOD Polička

Na OSPOD Polička je specialistka věnující se náhradní rodinné péči a to Bc. Pavlína Jílková a specialistka na doprovázení pěstounských rodin Bc. Pavlína Skálová

Specialista věnujícíc se náhradní rodinné péči zejména:

 • Vede evidenci osob vhodných stát se pěstouny a osvojiteli a dětí vhodných pro NRP ve spolupráci se zařízeními pro výkon ústavní výchovy. 
 • Zpracovává a postupuje na Krajský úřad žádosti žadatelů o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu.  
 • Provádí sociální šetření ke zjištění poměrů osob vhodných stát se náhradními rodiči.
 • Poskytuje poradenství žadatelům o náhradní rodinnou péči a pěstounům ve zvláštních zařízeních pro výkon pěstounské péče.
 • Pravidelně sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů.
 • Vykonává funkci opatrovníka nebo poručníka nezletilých dětí.
 • Sleduje naplňování dohod o výkonu pěstounské péče.

Pracovník náhradní rodinné péče se vzdělává v nových trendech náhradní rodinné péče, prohlubuje své znalosti a orientaci ve službách určených pro pěstouny apod.
Spoluprácuje s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí a jinými orgány a organizacemi za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů dětí a zachování rodiny (spolupráce s PČR, školskými a zdravotnickými zařízeními, se zařízeními pro výkon ústavní výchovy, ZDVOP, úřady práce a dalšími institucemi).

Specialistka věnující se doprovázení pěstounských rodin

Sociální pracovník doprovází pěstounské rodiny na základě dohody o výkonu pěstounské péče, kterou pěstouni uzavřeli s Městským úřadem Polička, a v níž jsou upraveny práva a povinnosti při výkonu pěstounské péče.
Doprovázející pracovník je s pěstounskou rodinou v pravidelném osobním kontaktu (min. 1x za dva měsíce). Hovoří pravidelně jak s pěstouny, tak se svěřenými dětmi. Průběžně sleduje situaci v rodině a vyhodnocuje potřeby přijatých dětí i celé pěstounské rodiny.

Specialista slouží zejména jako: 

 • Podpora dítěte – pracovník, který rodinu doprovází, je v pravidelném osobním kontaktu (min. 1 x za 2 měsíce) s dítětem. Zjišťuje jeho aktuální spokojenost, míru naplnění jeho potřeb, podporuje dítě ve vyjadřování jeho myšlenek, pocitů, přání, nejistot, potřeb.
 • Podpora pěstounů – pracovník, který rodinu doprovází, je v pravidelném osobním kontaktu (min. 1 x za 2 měsíce) s pěstouny.
  • Pracovník podporuje pěstouny k reflexi jejich náhradního rodičovství,
  • posiluje kompetence pěstounů, plánuje společně s nimi další služby pro dítě či celý rodinný systém (kontakt dítěte s vlastní rodinou a dalšími důležitými osobami).
  • Nabízí prostor pro sdílení výkonu náhradní rodinné péče, pro řešení aktuálních obtíží rodiny a také pro práci na dlouhodobých zakázkách rodiny a dětí v ní (např. posílení vztahové vazby mezi dítětem a pěstouny, podpora identity přijatého dítěte apod.).
  • Zapojuje pěstouny do vzdělávání
 • Podpora rodiny – pracovník podporuje fungující modely celého rodinného systému. Posiluje to, co v rodině dobře funguje.

Vytisknout E-mail