• Titulní stránka
  • _Náhradní rodinná péče
  • Chci se stát pěstounem či osvojit dítě

_Chci se stát pěstounem či osvojit dítě    CCF 000046

Pěstounem i osvojitelem se můžete stát na základě podání vaší žádosti na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností v místě Vašeho trvalého pobytu. 

Tuto žádost si můžete podat na Městském úřadě Polička, odboru sociálních věcí a zdravostnictví, orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD Polička)u sociální pracovnice která se specializuje na náhradní rodinnou péči. Na OSPOD Polička je specialistou Bc. Pavlína Jílková - kontakt viz. zde.

Pokud máte zájem o podání žádosti kontakujte příslušnou sociální pracovnicí, která Vám poskytne základní poradenství, předá žádost o zprostředkování NRP a vysvětlí Vám celý proces zprostředkování náhradní rodinné péče. Tento proces je zpracován v přiložených obrázcích. 

      Co vsechno nas ceka 1 

   

Co vsechno nas ceka 2   

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout E-mail