Pracovní pozice:
sociální pracovnice OSPOD, specializace - dohody o výkonu pěstounské péče
Telefon:
461 723 843
Mobil:
734 152 221
Poslat email
(volitelné)