Děti na táboře - Občanské sdružení Bonanza

Na začátku prázdnin 2014 se účastnilo 10 dětí z pěstounských rodin dvanáctidenního tábora, které pro děti pořádalo Občanské sdružení Bonanza ve Vendolí. Během tábora děti měly možnost seznámit se s prostředím vesnického statku, učily se pečovat o koně a další zvířátka, svoji fyzickou kondici zlepšovaly cvičením na koni a hrách v přírodě. Při práci s dětmi pracovníci využívali metody léčebně pedagogicko psychologického ježdění s využitím prvků socioterapie a psychoterapie. Děti také jezdily na výlety – 2x se vyrazili koupat k přírodním vodním nádržím (na Rosničku ve Svitavách a na přírodní koupaliště v Březině), podívaly se také na unikátní výstavu Hry a klamy v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Více se o táboře můžete dozvědět na http://www.osbonanza.cz/index.php/the-community/menu/aktuality-96/254-tabor-pro-deti-z-pestounske-pece

Vytisknout E-mail

Standardy OSPOD

Orgán sociálně právní ochrany dítěte (dále jen OSPOD) Polička v současné době vytváří standardy kvality činnosti orgánu SPOD. Standardem se rozumí nějaká běžná norma, která je zařízením naplňována. Standard může být jak psaný, tak i ústně daný.

V České republice jsou od 1. ledna 2007 standardy kvality legislativně ukotveny v oblasti sociálních služeb (od roku 2002 formou doporučení, dnes v zákoně o sociálních službách a prováděcí vyhlášce).

Účelem standardizace je vytvoření podmínek pro systematickou práci s klienty a sjednocení postupů při práci s ohroženými dětmi a rodinami. Standardy by měly být nástrojem pro „měření“ kvality poskytované sociálně-právní ochrany dětí.

Konkrétněji se např. jedná o to, aby byla dostupnost služby jak místně, tak i časově pro celý správní obvod města Poličky. Aby byly vytvořeny prostory příjemné pro klienty, aby byli klienti o činnosti OSPOD informováni a další. Konkrétně jsou standardy popsány ve vyhlášce č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí.

 

Vytisknout E-mail

Pracovní návštěva z Ministerstva práce a sociálních věcí v Poličce

Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí v čele s Mgr. Janou Hanzlíkovou, která vykonává funkci náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro ochranu práv a dětí a sociálního začleňování, zástupci Pardubického kraje v čele s Ing. Pavlem Šotolou, radním pro sociální věci a neziskový sektor, zástupci vedení města Poličky v čele s místostarostkou Marií Kučerovou a samozřejmě odbornice z oblasti sociální, ti všichni se sešli v pátek dopoledne v Poličce.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout E-mail

Minitendry na OSPODu v Poličce

Pardubický a Karlovarský kraj jsou pilotními kraji pro vyzkoušení nového způsobu financování z MPSV prostřednictvím minitendrů. Orgány sociálně právní ochrany dítěte prostřednictvím veřejných zakázek poptávají služby pro své klienty u poskytovatelů sociálních služeb. Poptávka je vymezena přímo na základě konkrétních požadavků pracovišť OSPOD. Prostřednictvím tohoto systému bude možné reagovat i na ty nejaktuálnější a nejnaléhavější potřeby dětí a jejich rodin (tj. krizový pobyt, dlouhodobý pobyt, odborné poradenství a diagnostika a terénní a ambulantní služby pro rodiny a děti).

Pokračovat ve čtení

Vytisknout E-mail