Tvorba koncepce bydlení v Poličce – město se zajímá o potřeby obyvatel

Napsal o .

Od června 2017 probíhá roční spolupráce města Polička s Agenturou pro sociální začleňování – společně tvoří podklady pro koncepci bydlení v Poličce. Během prvních šesti měsíců vznikla podkladová analýza, která mapuje místní bytovou situaci a její vývoj v posledních letech. Proběhlo několik setkání odborníků ze státního i neziskového sektoru a místní samosprávy, kde se ujasňovaly cíle a podmínky rozvoje poličského bytového fondu. Podporu tato platforma vyjádřila především nájemnímu bydlení, které by mělo být dostupné všem příjmovým skupinám.

Informace přímo od občanů budou získávány mimo jiné formou tzv. fokusních skupin – výzkumné metody, kdy se pomocí moderovaných diskuzí s 8-12 zástupci úzce vymezené cílové skupiny (př. rodiny s dětmi, senioři, samostatně žijící osoby) popisují konkrétní aspekty místní bytové situace. Celkem šest takových setkání se uskuteční do června 2018. První z nich proběhlo na konci března a přineslo vhled do problémů a bariér, na které při hledání ideálního bydlení naráží rodiny s dětmi. Finanční nedostupnost kvalitního bydlení a specifické požadavky pronajímatelů byly velkým tématem diskuze. „Děkujeme tímto účastníkům za otevřenost a ochotu ke sdílení jejich příběhu a zkušeností,“ doplnil Martin Šmoldas z Agentury pro sociální začleňování.

Zajímají nás potřeby občanů Poličky v oblasti bydlení

Cílem celé této aktivity je podpořit rozvoj bydlení v Poličce, reagovat na potřeby občanů města a vytvořit dokument s dlouhodobou vizí bytové politiky města.

„Město Polička přijalo nabídku spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování s cílem zmapování aktuální situace bydlení v našem městě. Průběžně se zapojujeme do této práce na společných jednáních a výsledky výzkumu a doporučení budou projednány v orgánech města,“ hodnotí průběh aktivity místostarosta města Bc. Antonín Kadlec.

Oblast dostupného bydlení je nejen pro rodiny s dětmi klíčová. Mám proto radost, že se nám daří hledat společnou řeč v oblasti tvorby koncepce bydlení,“ doplnila lokální síťařka Anita Stanislavová z MPSV. Ta se v lokalitě zaměřuje na podporu spolupráce aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny, kterou tvoří nejen zástupci orgánu sociálně-právní ochrany dětí, sociálních a volnočasových služeb, ale i škol, zdravotnických zařízení pro děti a další.

Za organizační tým,

Mgr. Anita Stanislavová

lokální síťařka pro ORP Polička

Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, MPSV

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.pravonadetstvi.cz

 

Vytisknout