REPORTING - síťování

Napsal o .

Cílem lokálního síťování je podpora spolupráce všech aktérů multidisciplinární sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi.

V lokalitě dané zapojené obce s rozšířenou působností, resp. kraje, lokální (krajští) síťaři podporují optimální pokrytí a funkci této sítě a její dobré propojení.

V praxi jde o podporu spolupráce oddělení sociálně-právní ochrany dětí se službami psychosociálními, školskými, zdravotními, preventivními, volnočasovými a dalšími aktéry, kteří s ohroženými dětmi a rodinami pracují.

V rámci síťování také dochází k propojování informací, které jsou nezbytné k plánování služeb na úrovni samospráv a krajů.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Reporting_sitovani_PAK_06_2017.pdf)Reporting_sitovani_PAK_06_2017.pdf[ ]806 kB193 Stažení

Vytisknout