_12. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard popisuje systém zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace.

 
Standard č. 12 je k nahlédnutí u vedoucí OSVZ MěÚ Polička. 
 

Vytisknout E-mail