9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

Napsal o .

Standard obsahuje přehled principů, kterými se zaměstnanci OSPOD řídí při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, postupy při poskytování sociálně-právní ochrany osobám se specifickými potřebami, postupy pro vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny, postupy pro zpracování individuálního plánu ochrany dítěte.

Co je Individuální plán ochrany dítěte?

Obecní úřad obce s rozšířenou působností má dle §10 zákona č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí od ledna povinnost zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany dítěte, a to v součinnosti s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte a za účasti odborníků, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny.

Individuální plán ochrany dítěte tzv. IPOD, vymezuje příčiny ohrožení dítěte, stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a stanoví časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu, s dítětem, odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny.

Individuální plán ochrany dítěte se zpracovává s důrazem na přijetí opatření, které umožní setrvání dítěte v péči rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.

IPOD se pravidelně aktualizuje, zejména v situacích, kdy je nařízena ústavní výchova, ochranná výchova nebo kdy je dítě svěřeno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, do pěstounské péče nebo jiné náhradní výchovy,

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Kritérium 9a.pdf)Kritérium 9a.pdf[ ]477 kB210 Stažení
Stáhnout tento soubor (Kritérium 9b.pdf)Kritérium 9b.pdf[ ]458 kB28 Stažení
Stáhnout tento soubor (Kritérium 9c.pdf)Kritérium 9c.pdf[ ]567 kB33 Stažení
Stáhnout tento soubor (Kritérium 9d.pdf)Kritérium 9d.pdf[ ]450 kB27 Stažení

Vytisknout