_9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108

eu

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Inovované standardy kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí v ORP Polička

SQ4, SQ6, SQ8, SQ9, SQ10

Výstupní dokument projektu Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108

realizovaného v období 1.4.2020 – 31.3.2022, spolufinancovaného  Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

 

Standard 9

Standard obsahuje přehled principů, kterými se zaměstnanci OSPOD řídí při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, postupy při poskytování sociálně-právní ochrany osobám se specifickými potřebami, postupy pro vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny, postupy pro zpracování individuálního plánu ochrany dítěte.

Co je Individuální plán ochrany dítěte? 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností má dle §10 zákona č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí od ledna povinnost zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany dítěte, a to v součinnosti s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte a za účasti odborníků, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny.

Individuální plán ochrany dítěte tzv. IPOD, vymezuje příčiny ohrožení dítěte, stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a stanoví časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu, s dítětem, odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny.

Individuální plán ochrany dítěte se zpracovává s důrazem na přijetí opatření, které umožní setrvání dítěte v péči rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.

IPOD se pravidelně aktualizuje, zejména v situacích, kdy je nařízena ústavní výchova, ochranná výchova nebo kdy je dítě svěřeno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, do pěstounské péče nebo jiné náhradní výchovy,

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Kriterium 9a.pdf)Kriterium 9a.pdf[ ]532 kB8 Stažení
Stáhnout tento soubor (Kriterium 9b.pdf)Kriterium 9b.pdf[ ]538 kB9 Stažení
Stáhnout tento soubor (Kriterium 9c.pdf)Kriterium 9c.pdf[ ]640 kB9 Stažení
Stáhnout tento soubor (Kriterium 9d.pdf)Kriterium 9d.pdf[ ]530 kB9 Stažení

Vytisknout E-mail