_5. Přijímání a zaškolování

V tomto standardu jsou zpracována pravidla výběru, přijímání a zaškolování nových pracovníků s dosaženými kvalifikačními předpoklady.

Standard 5 je k nahlédnutí u vedoucí OSVZ MěÚ Polička. 

Vytisknout E-mail