Pardubický a Karlovarský kraj jsou pilotními kraji pro vyzkoušení nového způsobu financování z MPSV prostřednictvím minitendrů. Orgány sociálně právní ochrany dítěte prostřednictvím veřejných zakázek poptávají služby pro své klienty u poskytovatelů sociálních služeb. Poptávka je vymezena přímo na základě konkrétních požadavků pracovišť OSPOD. Prostřednictvím tohoto systému bude možné reagovat i na ty nejaktuálnější a nejnaléhavější potřeby dětí a jejich rodin (tj. krizový pobyt, dlouhodobý pobyt, odborné poradenství a diagnostika a terénní a ambulantní služby pro rodiny a děti).

Tohoto systému financování se aktivně účastní i OSPOD v Poličce, v rámci minitendru již byla zprostředkována služba pro cca 12 rodin. Jednalo se např. o asistovaný styk s dítětem, skupinový program pro děti na posílení psychosociálních dovedností, podpůrné pedagogické vedení dětí, nácvik rodičovských kompetencí a další.
V rámci projektu Standardizace OSPOD se pracovníci zúčastnili školení na téma Správní řízení v praxi OSPOD a Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti. V měsíci dubnu také proběhla skupinová i individuální supervize pracovnic OSPOD. Byla vypsána výběrová řízení na úpravovu prostor stávající budovy pro kancelář nového pracovníka a klientské místnosti.

Vytisknout E-mail