11. Rizikové a nouzové situace

V tomto standardu jsou popsány rizikové a nouzové situace, které mohou v rámci výkonu sociálně-právní ochrany nastat a postupy jejich řešení.

Standard č.11 je k nahlédnutí u vedoucí OSVZ MěÚ Polička. 

Vytisknout E-mail