Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí v čele s Mgr. Janou Hanzlíkovou, která vykonává funkci náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro ochranu práv a dětí a sociálního začleňování, zástupci Pardubického kraje v čele s Ing. Pavlem Šotolou, radním pro sociální věci a neziskový sektor, zástupci vedení města Poličky v čele s místostarostkou Marií Kučerovou a samozřejmě odbornice z oblasti sociální, ti všichni se sešli v pátek dopoledne v Poličce.

Hostitelem se stal Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.  Mgr. Jana Hanzlíková ve své nové funkci objíždí všechny kraje ČR, Pardubický kraj je její druhou zastávkou a pro svoji návštěvu si v kraji vybrala právě Poličku.

Důvodem návštěvy bylo pracovní setkání a diskuse k problematice sociálně právní ochrany dětí a transformace systému péče o ohrožené děti. Pracovníci ministerstva chtěli vědět, s jakými problémy se sociální pracovnice potýkají přímo v terénu. Zároveň zodpovídali dotazy, které připravila na základě reálných zkušeností vedoucí odboru Bc. Martina Černíková.  Došlo též na problémy týkající se sociálního bydlení nebo azylových domů.  Po tomto pracovním setkání pokračovali zástupci ministerstva i kraje návštěvou poličské Charity.

 DSC 0889DSC 0894DSC 0896

 

 

 

Vytisknout E-mail