_10. Kontrola případu

Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108

eu

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Inovované standardy kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí v ORP Polička

SQ4, SQ6, SQ8, SQ9, SQ10

Výstupní dokument projektu Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108

realizovaného v období 1.4.2020 – 31.3.2022, spolufinancovaného  Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

 

Standard 10

Standard popisuje kontrolní mechanizmy případů.

Standard č. 10. je k nahlédnutí u vedoucí OSVZ MěÚ Polička. 

Vytisknout E-mail