Místní dostupnost

Sociálně - právní ochrana dětí, ve znění pozdějších předpisů je zajišťována po celém správním obvodu. Správní obvod Poličky je definován vyhláškou MV č. 388/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Správní obvod je rozdělen na Poličku a vesnice. POLIČKA je vymezena územím obcí Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldřiš, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín

ORP

Vytisknout E-mail

STANDARDY OSPOD MĚÚ POLIČKA

Standardem se rozumí nějaká běžná norma, která je zařízením naplňována. Standard může být jak psaný, tak i ústně daný. V České republice jsou od 1. ledna 2007 standardy kvality legislativně ukotveny v oblasti sociálních služeb (od roku 2002 formou doporučení, dnes v zákoně o sociálních službách a prováděcí vyhlášce).

Účelem standardizace je vytvoření podmínek pro systematickou práci s klienty a sjednocení postupů při práci s ohroženými dětmi a rodinami. Standardy by měly být nástrojem pro „měření“ kvality poskytované sociálně-právní ochrany dětí.

Konkrétněji se např. jedná o to, aby byla dostupnost služby jak místně, tak i časově pro celý správní obvod města Poličky. Aby byly vytvořeny prostory příjemné pro klienty, aby byli klienti o činnosti OSPOD informováni a další. Konkrétně jsou standardy popsány ve vyhlášce č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Kompletní standardy OSPOD MěÚ Polička:

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Standardy-aktualizace k 1.2.2020.pdf)Standardy-aktualizace k 1.2.2020.pdf[ ]1525 kB58 Stažení

Vytisknout E-mail

PRAVIDLA PRO PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Podávání, vyřizování a evidence stížností se řídí Směrnicí Rady města Poličky č. 5/2012 - "Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností".

Dotčené osoby mají v souvislosti se správními řízeními vedenými u MěÚ Polička právo obracet se na MěÚ Polička se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob, nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout E-mail