Klíče k samotnosti

Materiály jsou určené mladým lidem  z náhradní péče a nejen jim na prahu samostatného života. Týkají se čtyř praktických oblastí, tj. trhu práce, bydlení, jednání na úřadech a oblasti zacházení s penězi.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (bydleni.pdf)Bydlení[ ]643 kB193 Stažení
Stáhnout tento soubor (peníze.pdf)Peníze[ ]655 kB63 Stažení
Stáhnout tento soubor (prace.pdf)Práce[ ]1290 kB289 Stažení
Stáhnout tento soubor (urady.pdf)Úřady[ ]688 kB190 Stažení

Vytisknout E-mail

Slovník sociálního zabezpečení

Vysvětlit nejdůležitější pojmy z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti, sociálních služeb a mnoha dalších oblastí sociální sféry je cílem „Slovníku sociálního zabezpečení“. Publikaci, která vychází historicky poprvé, vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV). Slovník je vydáván u příležitosti 25. výročí od vzniku ČSSZ a 90 let od vzniku prvního moderního zákona o sociálním pojištění na našem území.

Slovník sociálního zabezpečení

Vytisknout E-mail

Interaktivní katalog

 Interaktivní on-line katalog  

Tento interaktivní katalog umožňuje pracovníkům OSPOD, školství a samosprávy, psychologům a psychiatrům lépe se orientovat v situacích, které mohou vést až k odebrání dítěte z rodiny. Katalog obsahuje procesy a návody, týkající se vztahů rodičů s dětmi.

Vytisknout E-mail

Příručka pomůže rodičům s orientací v systému dávek

 katalog Příručka

Jaké jsou podmínky pro získání peněžité pomoci v mateřství, jak dlouho a v jaké výši ji může rodič pobírat, kdo vyplácí rodičovský příspěvek a po jakou dobu, zdali může jeho příjemce pracovat nebo mají-li na něj nárok i občané EU. Na tyto a další otázky odpoví čtenářům Informační brožurka, kterou vydal Úřad práce ČR (ÚP ČR) a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci s celoevropskou sítí EURES. 

Vytisknout E-mail