Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce

Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108
Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního
rozpočtu ČR.

 Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108

K datu 1.4.2020 začíná Město Polička realizovat projekt zaměřený na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Stěžejní myšlenkou je podpora rozvoje aprofesionalizace sociální práce odboru sociálních věcí MěÚ Polička, respektive zvýšení kvality výkonu soc. práce za využití nástrojů revize a aktualizace standardů sociálně právní ochranydětí, tvorby standardizovaných postupů sociální práce, dále prostřednictvím zavádění inovativních metod soc. práce na podporu mezioborové spolupráce a přímé sociální práce se systémem klienta, supervizí a rovněž odborným akreditovaným vzděláváním. Posílením
profesních kompetencí osob z CS bude perspektivně dosaženo zvýšení kvality výkonu přímé práce s klienty ohroženými soc. vyloučením.

Zpracoval: odborný tým projektu

Vytisknout E-mail