Důležité zákony, vyhlášky, metodické a jiné doplňující informace k problematice OSPOD naleznete na stránkách:

MPSV - logo   Ministerstava práce a sociálních věcí